Altres andalusos

Altres andalusos, o simplement altres, altres...


18.09.09 Immigració, Publicacions

Fabricar l’immigrant

fabricar-limmigrantAprofitaments polítics de la immigració
Catalunya 1977-2007

Andreu Espasa, Alejandro García,
Paulina Sastre, Xavier Zambrano
Coordinació de Miguel Fernández

 

El llibre que teniu a les mans és la nova incursió de l’entitat Altres Andalusos en l’anàlisi crítica de la qüestió nacional. S’ha comptat amb la col·laboració de més de deu professionals, entre altres, historiadors, sociòlogues, antropòlegs o filòlogues. S’ha realitzat entrevistes a destacats dirigents polítics del moment (Jordi Pujol, Josep Maria Sala o Raimon Obiols, entre d’altres) i s’ha portat a terme una recerca documental de gran vàlua i que posarà, certament, sobre la taula dels actuals responsables polítics de Catalunya gran part dels errors i dels èxits, de les estratègies encertades o fallides i, sobretot, de les contradiccions palmàries entre la concepció primordialista de la nació i la tossuda i indòcil realitat catalana.

Més de dos anys de treball han donat aquest fruit en forma de llibre que es pot considerar la culminació de l’ideari polític d’ Altres Andalusos. Aquí s’estableixen els seus postulats i la perspectiva històrica que ja s’apuntava al 2004, quan aquesta entitat (una agrupació de catalans preocupats per la manera amb la qual s’obtenien rèdits econòmics i polítics de la seva ascendència andalusa) va entrar en la qüestió política amb la que va ser la seva primera i fundadora publicació: /Els Altres Andalusos: la qüestió nacional de Catalunya.

Deixa un Comentari