Altres andalusos

Altres andalusos, o simplement altres, altres...


El Manifest

Ver texto en castellano

Els altres andalusosNosaltres devem ser “els altres andalusos”. Alguns hem nascut a Jaén o a Granada, o han estat els nostres pares els que van néixer a Andalusia i van venir a viure a Catalunya. A molts de nosaltres mai se’ns ha demanat la nostra opinió, ni la nostra intervenció en tant que andalusos. Molts de nosaltres ni podíem imaginar que algú demanés més subvencions públiques per benefici “nostre” o, de la mateixa manera, intercedís en la política catalana en el nostre nom. La majoria de nosaltres ni sabíem que algú ens podia fer servir de moneda de canvi per exigir privilegis, ni podíem imaginar que en el nostre nom, en tant que andalusos o fills d’andalusos, algú reclamava a les administracions públiques més diners per nosaltres, que el que es demanava era en el nostre nom.

Si diem que som els altres andalusos estem denunciant que algú s’apropiï de la nostra voluntat per satisfer els seus interessos particulars. Els altres andalusos ens indignem quan algú vol viure de nosaltres, els altres andalusos som tots els catalans que denuncien que una persona s’atorgui, sense passar per les urnes, la representativitat de la meitat dels ciutadans del país, demani espais públics i diners, també públics, en nom d’una comunitat imaginària que només es materialitza en un minúscul grup de persones amb l’única pretensió de satisfer els interessos econòmics i polítics seus i els d’aquells estaments públics i privats que els recolzen.

Durant els mesos d’abril i maig d’aquest any, coincidint amb la celebració de la “Feria de Abril de Catalunya”, els organitzadors de la qual van retardar les dates perquè es convertís en el pòrtic del Fòrum Universal de les Cultures, els mitjans de comunicació van recollir opinions contraposades sobre la qüestió.

Determinats articles de premsa donaven a entendre que les crítiques a la FECAC (Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Catalunya) per l’excés subvencionador de las institucions públiques dedicades a aquest esdeveniment, així com per la falta de transparència en la gestió d’aquests recursos econòmics, eren un atac al conjunt d’andalusos residents a Catalunya. I en comprovar que el Sr. Francisco García Prieto, president de la mencionada federació, actua, amb el beneplàcit de gran part de la classe política catalana, com a representant de tots els que vam néixer, o van néixer-hi els seus pares, a Andalusia i que vam créixer a Catalunya, els sotasignants, tots relacionats amb la condició que dóna origen al cas, volem declarar que nosaltres ens sentim catalans per propi dret, perquè així ho hem decidit.

Aquest dret ens l’atorga el treball dut a terme pels nostres pares i per nosaltres mateixos, colze a colze amb altres persones que ja residien al territori, tots els quals hem fet la Catalunya actual, la Catalunya real.

Acceptem amb enteniment, i per pròpia voluntat, la singularitat de la història política de Catalunya i de la seva cultura, així com manifestem que el català és encara avui la millor eina que ens pot permetre cohesionar-nos i identificar-nos com un sol poble, unit i divers, del qual ens sentim satisfets de formar-ne part.

No acceptem que des del paternalisme dels Pujols, dels Maragalls o altres cognoms de la classe dirigent a Catalunya, ens hagin d’autoritzar, convèncer o ratificar la nostra condició de catalans, i neguem que algú pugui atorgar-se la facultat d’intervenir-hi, subscrivint o no cèdules de catalanitat.

Així mateix, tampoc acceptem de cap manera que des d’auto atorgades i fantasioses representativitats, puguin donar-nos patent d’andalusos els Garcías Prietos, Guisados, etc. Aquestes persones només, i amb bona lògica, es representen a ells mateixos i als seus associats.

Altrament, no podem transigir en què algú pretengui separar-nos del comú del poble català i vulgui representar-nos políticament i/o culturalment com a sector a part dins del conjunt de la ciutadania catalana actual. També censurem a aquells que per interessos electorals, o d’altre ordre, ajuden a que aquesta situació fraudulenta es consolidi. A nosaltres, com a la resta d’humans, homes i dones individuals, només ens poden representar aquells o aquelles a qui, observant la lliure convocatòria d’eleccions, es presenten per a ser elegits i avalats amb el nostre vot, o amb el nostre silenci.

Un exemple flagrant de mala gestió per part dels sectors interpretadors de la cultura oficial és el tracte que es dóna (exceptuant Barcelona) al flamenc que es produeix avui a Catalunya. La difusió d’aquest art no és patrimoni, com a vegades passa en molts ajuntaments, de les “casas regionales” o succedanis. La promoció del flamenc cal que es faci a través dels mateixos canals professionals que es fan servir amb els altres gèneres musicals: clàssica, rock, jazz, tradicional, afrocubà, etc.

Des de la nostra experiència no creiem que la cultura popular conegui fronteres, així podríem assegurar que la cultura popular catalana arriba fins a Almeria i que la cultura popular andalusa arriba fins la Ligúria i Grècia, abraçant tot l’arc mediterrani occidental i oriental amb les illes incloses. Així com també la cultura popular d’aquests països es mixtura amb les mencionades cultures populars catalanes i andaluses.
Estem convençuts que la riquesa de l’art flamenc que es crea a la regió catalana de Barcelona és un altre dels elements que penetra, afavoreix i fa més plural la cultura del nostre país. Al que ens oposem es a que determinats actes festius farcits de tòpics i banalitats puguin passar a formar part d’una cultura catalana del futur. De superficialitats i fums amb aspecte cultural de pèssima qualitat ja en tenim prou i massa.

Si els dirigents polítics catalans es pensen que fins ara la FECAC i el seu president han estat un element de cohesió social, i per aquesta raó els han enfortit amb recursos públics (un altre assumpte és el paper que han pogut jugar les entitats amb sabor andalús, individualment, associades o no a la federació), nosaltres creiem tot el contrari: només cal recordar els fets d’abril/maig del 98, quan el Sr. Francisco Garcia Prieto es pronuncià públicament contra la Llei de Política Lingüística, tensà la corda al màxim i sense cap mena de respecte prohibia al Sr. Joan Maria Pujals, aleshores Conseller de Cultura del govern del país, l’accés al recinte on es celebrava la Feria de Abril, uns terrenys de propietat municipal a Santa Coloma de Gramenet. La fanfarroneria del Sr. García Prieto ocupà l’escena política catalana i ningú va saber col•locar al seu lloc a un personatge que va ser capaç de desafiar a la institució que ens representa, el Parlament de Catalunya -on va aprovar-se la Llei per una àmplia majoria-. Aquest senyor, recolzant-se en la por del conjunt dels polítics, començant pel mateix president Pujol, va amenaçar de dividir el país reunint un milió de firmes en contra de la mencionada llei. L’astúcia i presumpció del president de la FECAC, sumada a la por de la classe política, va provocar que el “farol” forcés al Sr. Pujals a cedir davant l’exigència d’augment en l’ajut econòmic per a l’edició de la Feria de Abril d’aquell any.

Si alguna vegada algú s’ha plantejat que la FECAC és un model d’integració, nosaltres pensem que estan en un error, aquest model es una mentida: potencia els guetos, fa de la nostàlgia un símptoma incurable, no proporciona vots, no afavoreix que Catalunya sigui sincerament bilingüe (de fet, multilingüe), al contrari, aquest model està al servei dels qui negocien amb els sentiments, i és una eina amb la qual, mitjançant el xantatge en el comerç electoralista, ha sabut injectar el temor a la majoria dels líders polítics catalans, amb la finalitat que s’avinguin a les seves pretensions, que no són altres que les econòmiques. Qualsevol qüestió relacionada amb la cultura, la diversitat, la cohesió social, el flamenc, la sardana, l’associacionisme popular, les sevillanes o el fandango, no els importa gens. La cuirassa amaga interessos econòmics que sota el vernís ingenu d’estar al front d’una federació d’entitats culturals, apareix públicament com quan fiques un “azucarillo” en un vas d’aigua, que es dissol sense deixar rastre. Cal recordar, però, que hi ha verins que també, com els “azucarillos”, es dissolen, mes no per aquest fenomen deixen de ser verins.

ELS ALTRES ANDALUSOS
Lluís Cabrera, Miguel Fernández, Carmen Gallegos, Jordi Morón, Pedro Morón, Bienve Moya, Manuel Olivas, Fernando Peregrín, Juan Miguel Portal i Marta Riera.


Veure text en català

El Manifiesto

Els altres andalusos

Nosotros debemos ser “los otros andaluces”. Algunos hemos nacido en Jaén o en Granada, o han sido nuestros padres los que nacieron en Andalucía y vinieron a vivir en Catalunya. A muchos de nosotros nunca se nos ha pedido nuestra opinión, ni nuestra intervención en cuanto que andaluces. Muchos de nosotros ni podíamos imaginar que alguien pidiera más subvenciones públicas para beneficio “nuestro” o, del mismo modo, intercediera en la política catalana en nuestro nombre. La mayoría de nosotros ni sabíamos que alguien nos podía usar como moneda de cambio para exigir privilegios, ni podíamos imaginar que en nuestro nombre, en cuanto que andaluces o hijos de andaluces, alguien reclamara a las administraciones públicas más dinero para nosotros, que lo que se pedía era en nuestro nombre.

Si decimos que somos los otros andaluces estamos denunciando que alguien se apropie de nuestra voluntad para satisfacer sus intereses particulares. Los otros andaluces nos indignamos cuando alguien quiere vivir de nosotros, los otros andaluces somos todos los catalanes que denuncian que una persona se otorgue, sin pasar por las urnas, la representatividad de la mitad de los ciudadanos del país, pida espacios público y dinero, también público, en nombre de una comunidad imaginaría que sólo se materializa en un minúsculo grupo de personas con la única pretensión de satisfacer los intereses económicos y políticos suyos y los de aquellos estamentos públicos y privados que los apoyan.

Durante los meses de abril y mayo de este año, coincidiendo con la celebración de la Feria de Abril de Catalunya, cuyos organizadores retrasaron las fechas para convertirla en pórtico del “Fòrum Universal de les Cultures”, los medios de comunicación recogieron opiniones encontradas al respecto.

Determinados artículos de prensa dieron a entender que las críticas a la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Catalunya (FECAC) por el exceso subvencionador de las instituciones públicas a este evento, así como por la falta de transparencia en la gestión de esos recursos económicos, eran un ataque al conjunto de los andaluces residentes en Catalunya, y al comprobar que el Sr. Francisco García Prieto, presidente de la mencionada federación, actúa —con el beneplácito de buena parte de la clase política catalana— como representante de todos aquellos que nacimos, o nacieron sus padres en Andalucía, y que crecimos en Catalunya; los que suscribimos este manifiesto, todos nosotros relacionados con la condición que da origen al caso, declaramos que nosotros nos sentimos catalanes por derecho propio, porque así lo hemos decidido.

Este derecho nos lo otorga el trabajo llevado a cabo por nuestros padres y por nosotros mismos, codo a codo con las otras personas que ya residían en el territorio, y junto con los cuales hemos creado la Catalunya actual, la Catalunya real.

Aceptamos y afirmamos, por propia voluntad, la singularidad de la historia política de Catalunya y de su cultura, así como manifestamos que el catalán es, hoy, el mejor instrumento que puede cohesionarnos e identificarnos en un solo pueblo, unido y diverso, del cual nos satisface formar parte.

No aceptamos que desde el paternalismo de los Pujols, o Maragalls u otros apellidos de la clase dirigente en Catalunya, nos deban autorizar, convencer o ratificar nuestra condición de catalanes, y negamos que alguien pueda otorgarse la facultad de intervenir, subscribiendo o no, células de catalanidad.

Tampoco aceptamos de ninguna manera que desde unas auto-otorgadas y fantasiosas representatividades, los Garcías Prietos, Guisados, etc. puedan autorizar patentes andaluzas. Estas personas, en buena lógica, se representan a ellos mismos y a sus asociados.

Igualmente, no podemos transigir en que alguien, bajo ningún pretexto, proyecte separar nos del común del pueblo catalán, y pretenda representarnos política y o culturalmente como sector diferenciado, dentro del conjunto de la ciudadanía catalana actual. También censuramos a aquellos que por intereses electorales, o de cualquier otro orden, ayudan a que esta situación fraudulenta se consolide. A nosotros, como al resto de ciudadanos, hombres y mujeres individuales, solo nos pueden representar aquellos o aquellas a quien, observando la libre convocatoria de elecciones, se presenten para ser elegidos y avalados con nuestro voto, o con nuestro silencio.

Un ejemplo flagrante de mala gestión por parte de ciertos sectores interpretadores de la cultura oficial es el trato que se da (exceptuando Barcelona) al flamenco que se produce hoy en Catalunya. La difusión de este arte no es patrimonio —como suele suceder en gran mayoría de ayuntamientos— de les “casas regionales” o similares. La promoción del flamenco debe llevarse a cabo a través de los mismos canales profesionales que se utilizan para otros géneros musicales: clásica, rock, jazz, tradicional, afrocubana, etc.

Desde nuestra experiencia no creemos que la cultura popular conozca fronteras, así podríamos asegurar que la cultura popular catalana alcanza hasta Almería, y que la cultura popular andaluza llega a la Ligúria y Grecia, abrazando todo el arco mediterráneo occidental y oriental con las islas incluidas. Así como también la cultura popular de estos países se mixtura con las mencionadas culturas populares catalanas y andaluzas.

Estamos convencidos de que la riqueza del arte flamenco que se está creando en la región metropolitana de Barcelona es otro de los elementos que penetra, favorece, y hace más plural la cultura de nuestro país, Catalunya. A lo que sí nos oponemos es a que determinados actos festivos, henchidos de tópicos y banalidades, puedan pasar a formar parte de la cultura catalana del futuro. De superficialidades y cortinas de humo con aspecto cultural de pésima calidad, ya tenemos suficientes.

Si los dirigentes políticos catalanes han creído que hasta el día de hoy la FECAC y su presidente han sido elementos de cohesión social, y por esa razón los han fortalecido con recursos públicos (otro asunto es el papel que hayan jugado las diversas entidades con sabor andaluz, individualmente, asociadas o no, a la federación), nosotros creemos todo lo contrario: sólo cabe recordar los hechos de abril / mayo del 98, cuando el Sr. Francisco García Prieto se pronunció públicamente contra la Llei de Política Lingüística, tensó la cuerda al máximo y con total ausencia de comedimiento prohibía al Sr. Joan Maria Pujals, en aquel momento Conseller de Cultura, el acceso al recinto donde se celebraba la Feria de Abril, unos terrenos, por cierto, de propiedad municipal en Santa Coloma de Gramenet. La fanfarronería del Sr. García Prieto ocupó la escena política catalana y nadie supo colocar en su lugar a un personaje que fue capaz de desafiar a la institución que nos representa, el Parlament de Catalunya -donde se aprobó la “Llei” por una amplia mayoría-. Este señor, apoyándose en el miedo del conjunto de la clase política catalana, comenzando por el presidente Pujol, amenazó con dividir el país reuniendo un millón de firmas en contra de la mencionada ley. La astucia y presunción del presidente de la FECAC, sumada a la indecisión de la clase política, provocó que el farol forzase al Sr. Pujals a ceder ante la exigencia de aumento en la contribución económica para la edición de la Feria de Abril de aquel año.

Si alguna vez alguien se ha planteado que la FECAC es un ejemplo de integración, nosotros certificamos que vive en un error, este modelo es una farsa: potencia los guetos, hace de la nostalgia un síntoma incurable, no proporciona votos, no favorece que Catalunya sea sinceramente bilingüe (de hecho, multilingüe). Al contrario, está al servicio de aquellos que negocian con los sentimientos, y es un arma con la cual, mediante el chantaje en el comercio electoralista, ha sabido inyectar el temor a la mayoría de los líderes políticos catalanes, con la finalidad de que se avengan a sus pretensiones, que no son otras que las económicas. Cualquier cuestión relacionada con la cultura, la diversidad, la cohesión social, el flamenco, la sardana, el asociacionismo popular, las sevillanas, o el fandango, les importa muy poco. La coraza esconde intereses económicos que bajo el barniz ingenuo de estar al frente de una federación de entidades culturales, aparece públicamente, como cuando echas un azucarillo en un vaso de agua, se disuelve sin dejar rastro. Pero debemos recordar que hay venenos que también, como los azucarillos, se diluyen, sin que por esto dejen de ser venenos.

ELS ALTRES ANDALUSOS
Lluís Cabrera, Miguel Fernández, Carmen Gallegos, Jordi Morón, Pedro Morón, Bienve Moya, Manuel Olivas, Fernando Peregrín, Juan Miguel Portal, Marta Riera y Ana Sánchez.